φιλωνίζω


φιλωνίζω
Α [Φίλων, -ωνος]
μιμούμαι τον Φίλωνα, ακολουθώ το φιλοσοφικό σύστημα τού Φίλωνος («Πλάτων φιλωνίζει ἢ Φίλων πλατωνίζει», λεξ. Σούδα).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • φιλωνίζει — φιλωνίζω imitate Philo pres ind mp 2nd sg φιλωνίζω imitate Philo pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.